Pwmp bwydo enteral

Pwmp bwydo enteral

  • Pwmp bwydo enteral

    Pwmp bwydo enteral

    Dewiswch fodd trwyth parhaus neu ysbeidiol, y modd trwyth ar gyfer cleifion â gwahanol swyddogaethau gastroberfeddol a fydd yn helpu cleifion i fwydo maeth cyn gynted â phosibl
    Swyddogaeth sgrin i ffwrdd yn ystod llawdriniaeth, nid yw llawdriniaeth nos yn effeithio ar weddill y claf;mae'r golau rhedeg a'r golau larwm yn nodi statws rhedeg y pwmp pan fydd y sgrin i ffwrdd
    Ychwanegu modd peirianneg, cyflawni cywiro cyflymder, prawf allweddol, gwirio log rhedeg, Cod larwm