Bag dwbl bwydo Enteral (bag bwydo a bag fflysio)

Bag dwbl bwydo Enteral (bag bwydo a bag fflysio)

Bag dwbl bwydo Enteral (bag bwydo a bag fflysio)

Ar hyn o bryd, mae pigiad maeth enteral yn ddull cymorth maethol sy'n darparu maetholion a maetholion eraill sy'n ofynnol ar gyfer metaboledd i'r llwybr gastroberfeddol.Mae ganddo fanteision clinigol amsugno coluddol uniongyrchol a defnyddio maetholion, mwy o hylendid, gweinyddiaeth gyfleus, a chost isel.Mae gan hydoddiant maeth enteral y nodweddion canlynol: (1) Mae'r toddiant maeth yn gymharol gludiog, ac mae'n hawdd rhwystro'r biblinell ddosbarthu yn ystod trwyth clinigol;(2) Mae gan yr ateb maeth bwysau osmotig uchel, ac mae trwyth hirdymor yn hawdd i amsugno'r dŵr yn y coluddyn, gan arwain at ddadhydradu meinwe'r claf.Mae'r ddwy nodwedd uchod yn pennu'r angen am fflysio piblinellau yn rheolaidd ac ailgyflenwi dŵr cleifion yn ystod cyflwyniad clinigol hydoddiant maetholion enteral.

Ar hyn o bryd, y gweithrediad clinigol gwirioneddol yw bod staff meddygol yn defnyddio chwistrell i ychwanegu tua 100ml o halwynog arferol i bibell ddosbarthu'r claf bob 2 awr.Anfantais y dull gweithredu hwn yw ei fod yn cymryd llawer o amser gweithredu i staff meddygol clinigol, ac ar yr un pryd yn defnyddio chwistrell ar gyfer fflysio Gall ailgyflenwi dŵr arwain yn hawdd at halogi piblinellau a meddyginiaeth hylif, sydd â risgiau penodol.

Felly, mae cynhyrchu bag dwbl Enteral (bag bwydo a bag fflysio) yn ddefnyddiol iawn i staff meddygol ddatrys y problemau uchod.

微信图片_20210910161140


Amser post: Gorff-22-2022